אובייקט הניתן למעקב עצמאי המספק מידע מעקב מהיר בזק של 6 DoF עבור כל אובייקט עליו הוא מוחל.


  • משלוח: 

קרא עוד


A stand alone trackable object which provides lightning fast 6 DoF tracking information for any object to which it is applied, including players' hands and feet for fullbody player tracking. Carries a factory installed Active Tag with 8 LEDs and a rechargeable battery with up to 10 hour run time on a single charge.